درباره ما


فیت تک نرم افزار اختصاصی باشگاه است که برای مدیریت و سهولت رابطه فی مابین باشگاه با مربی و ورزشکار است .

تمرکز اصلی نرم افزار بر روی برنامه ورزشی است ما در فیت تک مجموعه ای از تمامی حرکات ورزشی به همراه عکس و آموزش تهیه کرده و دراختیار مربی قرار می دهیم تا مربی بتواند در کمترین زمان بهترین برنامه ورزشی را برای ورزشکار نوشته و برای ورزشکار ارسال نماید