ما مفتخریم


به حضور شما در
اپلیکیشن ورزشی فیت تک
لذت و تاثیر واقعی یک تمرین موثر در سلول های بدنتان را در باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان مجهز به تمامی امکانات فیتنس تجربه کنید. تن پویان انتخاب قوی تنان.

لذت و تاثیر واقعی یک تمرین موثر در سلول های بدنتان را در باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان مجهز به تمامی امکانات فیتنس تجربه کنید. تن پویان انتخاب قوی تنان.لذت و تاثیر واقعی یک تمرین موثر در سلول های بدنتان را در باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان مجهز به تمامی امکانات فیتنس تجربه کنید. تن پویان انتخاب قوی تنان.

خدمات ارائه شده در اپلیکیشن


برنامه سازی


برنامه سازی هوشمند توسط مربی


ارتباط با مربی


ارتباط به صورت چت


برنامه هوشمند


پیشنهاد بر اساس bmi


پرداخت اینترنتی


سفارش و پرداخت برنامه


پرداخت فوری


پرداخت فوری هزینه مربی


اسفاده مجدد


استفاده مجدد از یک برنامه


پروفایل شخصی


مجموعه ای از برنامه ها و اطلاعات من


جستجو باشگاه


جستجو باشگاه و عضویت

 

برخی از مشتریان ما